Povinné ručení Slavia - Pojišťovna Slavia

Pojišťovna Slavia má pro své klienty připravené dva typy povinného ručení. První typ POV ZÁKLAD obsahuje pouze základní limity pojistného plnění a to ve výši 35/35 mil. Kč. Druhý typ povinného ručení se nazývá POV PROFI a svým klientům nabízí maximální limit pojistného plnění ve výši 100/100 mil. Kč.

Najít nejlevnější

Povinné ručení Slavia nabízí zajímavé bonusy při bezeškodním průběhu pojištění. Až 60% za bezeškodní průběh nebo Bonus Kredit za příslib bezeškodního průběhu během prvních 24 měsíců - sleva 30%.

Pojišťovna Slavia přidává zdarma na 1 rok originální pojištění přestupků "KRYŠTOF" v případě, že si sjednáte jednu z variant produktu povinné ručení Slavia.

Pro více informací o pojištění přestupků "KRYŠTOF" pokračujte níže.

Povinné ručení Slavia - nabídka produktů

Produkty věcné škody a ušlý zisk škoda na zdraví
POV ZÁKLAD 35 mil. Kč 35 mil. Kč
POV PROFI 100 mil. Kč 100 mil. Kč

Povinné ručení Slavia POV ZÁKLAD

  • škody na zdraví jiných osob až do výše 35 mil. Kč na každého zraněného
  • pro škody na majetku - věcné škody včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 35 mil.Kč

Povinné ručení Slavia POV PROFI

  • škody na zdraví jiných osob až do výše 100 mil. Kč na každého zraněného
  • pro škody na majetku - věcné škody včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 100 mil. Kč

Povinné ručení Slavia - výhody

  • pojištění proti přestupkům a odebrání řidičského průkazu Kryštof na rok zdarma
  • bonus za bezeškodní průběh až 60%
  • Bonus Kredit - až 30% sleva při přislíbení bezeškodního průběhu pojištění během prvních 24 měsíců
  • RODINA - sleva 11% pro druhé, třetí a čtvrté vozidlo
  • k povinnému ručení POV PROFI zdarma asistenční služba Slavia Assistance, jenž zahrnuje pomoc v případě nehody i poruchy, pro vozidla do 3,5t

Asistenční služba Slavia povinné ručení

Asistenční služba Slavia Assistance zahrnuje do svých služeb i pomoc při zásahu třetích osob - vandalismus, pokus o krádež automobilu nebo jeho částí, díky kterým je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů.

Pro svoje klienty je asistenční služba dostupná 365 dní v roce, 24 hodin denně. Rozsah služeb Slavia Assistance se vztahuje na celé území Evropy.

Havarijní pojištění Slavia

Pojišťovna Slavia má pro své klienty připraveny dva typy havarijního pojištění a to typ allrisk nebo typ částečné havárie. Základní havarijní pojištění allrisk kryje tyto pojistná nebezpečí: zničení nebo poškození vozidla vinou havárie, živelné zničení vozidla - požárem, povodní, vichřicí, krupobitím, úderem blesku, pádem stromů a další.

Havarijní pojištění se vztahuje na celé území Evropy.

Slavia nabízí svým klientům několik druhů havarijního pojištění: havarijní pojištění osobního vozidla, užitkového vozidla do 3,5t, nákladního vozidla a tahače - mimo ADR, traktoru, přívěsů a návěsů a motocyklu.

Pojištění přestupků KRYŠTOF

Pojištění Kryštof je pojištění proti dopravním pokutám a ztrátě řidičského průkazu. Již v základní variantě povinného ručení získá klient toto pojištění na 1 rok zdarma. Pojišťovna Slavia zřídila pro své klienty pojištění Kryštof z důvodu snížení nákladů v případě finančních postihů za pokuty ve správním řízení či zmírní ztrátu při odebírání řidičského průkazu.

Co vše může klient očekávat od Pojištění Kryštof? Tento druh pojištění uhradí dopravní pokuty ve správním řízení, při odebírání řidičského průkazu zmírní svým klientům finanční ztrátu a zajistí zaplacení právnických služeb.

Šofér - úrazové pojištění řidiče motorového vozidla

Pojištěným se stává každá osoba řídící vozidlo specifikované v pojistné smlouvě. V případě dopravní nehody a zranění řidiče, stává se tento úraz řidiče pojistnou událostí.

Klient má na výběr ze dvou typů tohoto pojištění a to z varianty Standard - s nižšími limity pojistného plnění a s územním rozsahem ve státech, kde jsou kryty nároky z účinného povinného ručení a varianty Profi - s vyššími limity pojistného krytí a z územním rozsahem po celém světě.