Asistenční služby Slavia

Asistenční služba Slavia Assistance zahrnuje do svých služeb i pomoc při zásahu třetích osob - vandalismus, pokus o krádež automobilu nebo jeho částí - díky jejichž absenci je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů.

Pro klienty Slavia pojišťovny je asistenční služba dostupná 365 dní v roce, 24 hodin denně. Rozsah služeb Slavia Assistance se vztahuje na celou Evropu.

Telefon dispečerského stanoviště:

+420 261 000 525

Ceník asistenční služby:
varianta povinného ručení POV Základ - 200 Kč/rok
varianta povinného ručení POV Profi a Premium- zdarma

Pojišťovna Slavia hradí některé služby plně, jindy zajistí organizaci dané pomoci, provedená služba však jde na úhradu klientovi.

Organizace pomoci zdarma, služba za úhradu:

 • vyproštění vozidla uživatele z terénu
 • vyslání náhradního řidiče k automobilu
 • repatriace neopraveného vozidla přes hranice - pokud dojde k poruše vozidla v zahraničí a oprava zjevně potrvá delší dobu, toto nepojízdné vozidlo bude na žádost dopraveno do klientova příslušného autorizovaného servisu
 • doručení náhradních dílů - pokud v místě poruchy v zahraničí - mimo zemi trvalé registrace vozidla nejsou k dispozici náhradní díly - nutné pro zprovoznění vozidla, poskytne asistenční služba pomoc při obstarání a dodání náhradních dílů do místa poruchy v zahraničí

Organizace pomoci včetně služeb zdarma:

 • oprava na místě - v Evropě do výše 120 EUR - pojišťovna Slavia poskytne takovouto základní asistenci vozidlu, které má snadno opravitelnou závadu a bude zpojízdněné - tuto pomoc lze čerpat opakovaně, max. však 2x v průběhu 24 hodin
 • odtah nepojízdného vozidla - součástí odtahu není vyproštění vozidla z terénu, pokud nemůže být vozidlo na místě opraveno a zpojízdněno, je odtaženo odtahovou službou do nejbližšího autorizovaného či kvalitního servisu
 • oprava v servisu - zdarma do výše 3000 Kč - klient si hradí sám náhradní díly a ostatní materiál
 • uskladnění nebo parkování - zdarma až na 3 dny - vozidlo je v případě poruchy - v noci, na státní svátek, o víkendu odtaženo do nejbližšího parkovacího zařízení a příští pracovní den ráno je odtaženo do servisu - v případě, že nejbližší autorizovaný servis je zavřený
 • porucha vozidla ve vzdálenosti větší než 50km od místa trvalého bydliště uživatele - pokud se oprava poruchy vozidla protáhne a servis nestihne opravit vozidlo v ten samý den, kdy vznikla porucha, má posádka vozidla následující výběr - všichni z posádky musí zvolit jednu společnou možnost:
  1. půjčení automobilu (cesta domů nebo pokračování v cestě) - zdarma až na 2 dny
  2. úhrada cestovného - cesta domů nebo pokračování v cestě - zdarma do 3000 Kč
  3. hotel - po dobu opravy vozidla v servisu je poskytnuto ubytování posádce vozidla v hotelu podle kapacity a možností hotelu