Slavia pojišťovna a.s.

Pojišťovna Slavia patří mezi pojišťovny se silným základem již v historii. Vznik pojišťovny Slavia se datuje k roku 1868. Její největší rozkvět byl v letech 1924 - 1929. Poté přišlo znárodnění pojišťovnictví v roce 1945, což mělo za důsledek zánik pojišťovny Slavia a poté její opětovné vzniknutí na počátku 90. let.

Vlastníkem pojišťovny Slavia je v současné době Capital Management Company, a.s. V roce 2008 přišla Slavia na pojistný trh se svým novým produktem a to povinné ručení. Pojišťovna Slavia se ve svém novém produktu - povinném ručení zaměřuje speciálně na klienty - ukázněné řidiče.

Se sídlem Revoluční 1, 110 00, Praha 1 je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591. Název a sídlo orgánu státního dozoru: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha, IČ: 60197501.

Představenstvo

Předseda představenstva Ing. Radek Žďárecký, MBA
Místopředseda představenstva Mgr. Milan Kolanda
Člen představenstva Ing. Petr Pořízek
Člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel
Člen představenstva JUDr. Ivana Zőrklerová

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
Člen dozorčí rady Ing. Jaromír Prokop, MBA
Člen dozorčí rady Ing. Aleš Klíč