Hlášení pojistné události Slavia

Slavia pojišťovna od svých klientů při oznámení škody potřebuje následující informace:

  • číslo pojistné smlouvy
  • kontakt klienta nebo případně kontakt na poškozeného v případě pojistné události, kdy je viníkem klient pojišťovny Slavia
  • datum a místo vzniku škody
  • příčina a odhad rozsahu a výše škody

Pojistné události je možné hlásit

  • telefonicky: +420 255 790 111 (pracovní den od 8 do 18.00 hodin)
  • faxem: +420 255 790 199
  • skrz internetové stránky on-line
  • e-mailem: info@slavia-pojistovna.cz