Slavia pojišťovna a.s.

Pojišťovna Slavia patří mezi pojišťovny se silným základem již v historii. Vznik pojišťovny Slavia se datuje k roku 1868. Její největší rozkvět byl v letech 1924 - 1929. Poté přišlo znárodnění pojišťovnictví v roce 1945, což mělo za důsledek zánik pojišťovny Slavia a poté její opětovné vzniknutí na počátku 90. let.

Se sídlem Táborská 31, 140 00 Praha 4 - Nusle je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591. Název a sídlo orgánu státního dozoru: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha, IČ: 60197501.